İLAN AÇIKLAMASI

Kamu görevlisinden ve ruhsat sahibinden hemen devir yapılır.NATO için özel yapımdır.Silahta lazer vardır.Pazarlık payı mevcuttur.